online marketing Agency

Guides the way to more leads more sales full potential

Nood aan een online strategie die echt werkt? 

Online Marketing Agency

Welkom bij VITINN. Ik geloof dat iedereen kan slagen in wat hij graag doet. Mijn taak is om jouw passie te doen slagen online.

Waar passie en online marketing elkaar ontmoeten
Mijn naam is Renke, de oprichter van Vitinn. Ik werk als digital marketeer in een marketing- en communicatiebureau. Mijn ambitie leidde me tot de volgende logische stap, namelijk zelfstandig worden naast mijn vaste job. Zo ontstond VITINN, het online marketing agency in Blankenberge.

Ga met Vitinn in zee en samen stippelen we het optimale traject uit voor jouw bedrijf. De combinatie van jouw vakkennis met mijn online marketing skills, zorgt er voor dat we samen het doel bereiken.

Het is cruciaal dat je de boot niet mist, zeker in tijden als vandaag. Online aanwezigheid is een noodzakelijke aanvulling op het offline gebeuren.

Mijn doel is om samen met jou op zoek te gaan naar de succesvolle formule die werkt voor jouw bedrijf. Stapsgewijs bekijken we de mogelijkheden die het best aansluiten bij jouw doelstellingen. Vaar met me mee, geen zee is te hoog!

Werelds

Laat je inspireren door nieuwigheden

Gids

Laten we je samen brengen waar je heen wilt

Fier

Wees fier op jouw pad naar meer succes

Eerlijk

Ik ga recht door zee. Eerlijk advies op maat.

Wat betekent vitinn?

Onze kernwaarden zijn werelds, gids, fier en eerlijkheid. Een vuurtoren leidt ’s nachts, schijnt zijn licht over de oceaan, torent fier uit boven de havens en maakt zijn eindbestemming zichtbaar voor iedereen. VITINN wil deze vuurtoren zijn en zal altijd licht werpen op nieuwe mogelijkheden.

Vitinn is de IJslandse vertaling voor vuurtoren. Één van de reizen die me het meeste is bijgebleven, was naar IJsland. De ongerepte natuur, de krachtige watervallen en de adembenemende kraters. Al deze puurheid loopt perfect synchroon met mijn werkwijze als digital marketing consultant, transparant en doelgericht, met een gezonde dosis eerlijkheid

Consultancy

Ik help jou om klanten optimaal te bereiken. Mijn raad is onderbouwd door de talloze ervaring die ik opgedaan heb in het werkveld. We starten met het uitstippelen van jouw doelen van de online campagnes. Daarna schrijven we een strategie uit, waarmee we aan de slag kunnen. Tijdens onze verschillende contactmomenten stuur ik bij waar nodig. Uiteraard, ben ik steeds bereikbaar voor feedback.

Hieronder vind je een greep uit het aanbod van mijn diensten:

Facebook ads

Linkedin ads

Google ads

SEO

E-mail marketing

UX

Online campagnes

Het klinkt je waarschijnlijk niet onbekend in de oren, dat een online campagne strategisch onderbouwd moet zijn. Elke online campagne die ik uitwerk is conform met de Google Online Marketing funnel. Ook gekend als het see, think, do & care model.

We richten ons steeds op de fase waarin potentiële klanten zich bevinden binnen het see, think, do & care model. De klant gaat niet meteen over tot aankoop, maar leert eerst het product of de dienst kennen. Vervolgens denkt hij na over de verschillende mogelijkheden en maakt hij de aankoop. Wanneer hij effectief klant is, volgt het verzorgen van jullie relatie. Ga dit maar even na. Wanneer kocht jij voor het laatst iets en hoe ging dit juist in z’n werk?

Elk kanaal richt zich op een bepaalde (of meerdere) aankoop fase(s). Zo zetten we Facebook advertenties in om meer visibiliteit te creëren (see fase). We focussen ons op Google Ads, wanneer we klanten willen bereiken die actief op zoek naar een product in een zoekmachine (think fase).

Formules

Basic

Perfect voor starters
5 u Maandelijks
  • Consultancy op maat
  • Kleine campagnes opzetten
  • Opvolgen campagnes
  • Optimalisatie
  • Standaard rapportage

Business

Perfect voor KMO's
10 u Maandelijks
  • Consultancy op maat
  • Grote campagnes opzetten
  • Opvolgen campagnes
  • Optimalisatie
  • Uitgebreide Rapportage
Populair

Een vrijblijvend gesprek?

Mijn klanten

Previous
Next

Een eerlijke, oprechte en heel praktische, no-nonsense aanpak van digitale marketing. Het belangrijkste is dat we ons concentreren op het bereiken van echte, tastbare resultaten.

Renke Pieters

Disclaimer

Disclaimer voor www.vitinn.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vitinn.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vitinn. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitinn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vitinn.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vitinn te mogen claimen of te veronderstellen.

Vitinn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Vitinn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vitinn.be op deze pagina.

Privacy Policy

Vitinn, gevestigd aan Willem van Saeftingestraat 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vitinn.be
Willem van Saeftingestraat 20
0494036880
Renke Pieters is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitinn Hij/zij is te bereiken via renke@vitinn.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vitinn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via renke@vitinn.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vitinn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Vitinn analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vitinn neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitinn) tussen zit. Vitinn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vitinn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Vitinn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitinn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vitinn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vitinn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitinn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar renke@vitinn.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de privacy gevoelige informatie zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vitinn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vitinn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vitinn.be

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd